17.03.2022

Начало

Норки в плен
slider-image-mink
Помогнете ни да съберем 1 милион подписа в подкрепа на Европейската гражданска инициатива "ЗА КОЗМЕТИКА БЕЗ ЖЕСТОКОСТ — ангажимент за Европа без изпитване върху животни".

За кампанията „Без тестове върху животни“

Въпреки невероятния напредък в науката и увеличаващото се наличие на алтернативи на тестването върху животни, броят експерименти върху тях не се е променил много през последното десетилетие. В Европейския съюз продължават да се изискват тестове върху животни дори за съставки, използвани само в козметика и съставки с отдавна установена безопасна употреба.

Кои са животните от лабораториите?

В цяла Европа милиони животни се използват в науката всяка година в тестове, които причиняват страдание, често жестоко, но рядко изпълняват основното си обещание за по-добро здраве за хората. Тестовете включват мишки, риби, плъхове, морски свинчета, зайци, котки, кучета и маймуни.

Нужна е промяна

От 2013 в Европейския съюз има пълна забрана за тестване върху животни за козметични цели, както и за внос на козметични продукти, тестване върху животни. Въпреки забраните Европейската агенция по химикали (ECHA), подкрепяна от Европейската комисия и Апелативния съвет на ECHA, продължава да изисква нови тестове върху животни за химикали, използвани като съставки на козметични продукти, съгласно Регламента за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Тази практика – която сега агенцията изисква дори за химикали, използвани само в козметиката – подкопава значение на забраните и противоречи на намерението на законодателите при създаването на забраната за тестване върху животни за козметика: животните вече да не страдат и умират в името на козметични продукти.

Съществуват съвременни и ефективни алтернативи

Много от тестовете върху животни, които се изискват по закон, дори не са официално потвърдени, което означава, че тяхната надеждност и пренасяне на резултатите към човека, не са доказани по удовлетворителен начин. Но дори тези тестове, които са били научно валидирани, могат да бъдат ненадеждни и да не дадат същия резултат при повторение на теста.

Като се имат предвид биологичните разлики между хората и животните, които обикновено се използват при тестовете за токсичност, прекомерните дози, на които са изложени, и неестествените и стресови условия, които са принудени да издържат в лабораторията, не е изненадващо, че резултатите от алтернативни тестове без животни, които са от значение за човека, могат да го защитят много по-успешно.

Усъвършенстваните подходи, включващи използването на най-съвременни методи като триизмерни тъканни модели и напредничави компютърни симулации, вече се използват рутинно, за да се гарантира безопасността на козметиката, без да се причинява страдание на животните.

Европейските граждани могат да променят това

Може да подпишете петицията към Европейската гражданска инициатива „За козметика без жестокост — ангажимент за Европа без изпитване върху животни“. Тя е официален инструмент за участие на гражданите. При събирането на 1 милион подписи от пълнолетни граждани на ЕС, Европейската комисия се задължава да разгледа и приложи гражданското предложение. Квотата от подписи за България е 11 985. Инициативата може да се подписва единствено на сайта на Европейската комисия. За да бъде удостоверена идентичността на всеки един европейски гражданин се изисква посочване на държавата, на която е гражданин, и съответни лични данни за валидиране (за България това е ЕГН). Изискванията за Европейски граждански инициативи са посочени в Регламент ЕС 2019/788 на Европейския парламент.