27.03.2022

За кампанията „Без тестове върху животни“

Кампанията „Без тестове върху животни“ има за цел да помогне все повече хора в България да научат за жестокия начин на тестване върху животни, защо тези методи не са толкова успешни и какви ефективни алтернативни тестове може да се използват.

Част от тази кампания е събиране на подкрепа за Европейската гражданска инициатива  „За козметика без жестокост — ангажимент за Европа без изпитване върху животни“.

Какво представлява европейската гражданска инициатива (ЕГИ) и как тя ще подпомогне ситуацията?

Европейската гражданска инициатива е механизъм, чрез който европейските граждани могат да призоват Европейската комисия да предложи ново законодателство по даден въпрос. За да може дадена инициатива да бъде разгледана от Европейската комисия, тя трябва да получи подкрепата на поне 1 милион граждани на ЕС под формата на подписи. За разлика от обикновенна петиция, ЕГИ се обръща към Европейската комисия и може да доведе до директни промени в законодателството на ЕС.

Настоящата Европейска инициатива призовава Европейската комисия да защити и засили забраната за тестване на козметични продукти върху животни, като гарантира, че за оценка на безопасността на козметичните продукти и техните съставки за потребителите, работниците и околната среда се използват само методи, при които не се използват животни. Освен това тя призовава Европейската комисия да промени по-широкото регулиране на ЕС в областта на химикалите, като гарантира, че всички химикали се процедират без добавяне на нови изисквания за тестове върху животни, както и да модернизира науката в ЕС, като се ангажира със законодателно предложение, което да очертае пътна карта за постепенно премахване на всички тестове върху животни в ЕС.

Чрез насърчаване на прехода към изследвания и тестове без животни, които за разлика от тестовете с животни са от реално значение за човека, тази ЕГИ има потенциала да спести страданията и смъртта на милиони животни всяка година и да подобри защитата на човешкото здраве и околната среда.