27.03.2022

Често задавани въпроси

Тестовете върху животни за козметични продукти и техните съставки са забранени в ЕС от 2009 г., а забраната за продажба в границите на ЕС на козметични продукти и съставки, тествани върху животни, влезе в сила през март 2013 г. Тези забрани, които се съдържат в Регламента № 1223/2009 относно козметичните продукти (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32009R1223) , бяха създадени, за да се гарантира, че животните няма да страдат за целите на разработването или предлагането на пазара на козметични продукти и техните съставки и че безопасността на тези продукти е гарантирана от науката, която не включва тестване върху животни.

Въпреки забраните Европейската агенция по химикали (ECHA), подкрепяна от Европейската комисия и Апелативния съвет на ECHA, продължава да изисква нови тестове върху животни за химикали, използвани като съставки на козметични продукти, съгласно Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1907). Тази практиката, която сега агенцията по химикали прилага дори за химикали, използвани само в козметиката, подкопава значението на забраните и противоречи на намерението на законодателите при създаването на забрана за тестване върху животни за козметика: животните вече да не страдат и умират в името на козметични продукти.

ECHA, Европейската комисия и Апелативният съвет на ECHA твърдят, че тестовете върху животни са необходими за защита на работниците и околна среда, тъй като Регламентът на ЕС за козметичните продукти обхваща само безопасността на потребителите. Тази позиция поставя изкуствено разделение между потребителите и работниците, пренебрегва дългата история на безопасна употреба на много от тези съставки, нарушава правното изискване за използване на методи без животни вместо тестове върху животни, когато това е възможно, и принуждава регулаторите на козметични продукти да пренебрегват резултатите от тестовете върху животни, за да избегнат задействането на забраните.

Европейската гражданска инициатива е механизъм, чрез който европейските граждани могат да призоват Европейската комисия да предложи ново законодателство по даден въпрос. За да може дадена инициатива да бъде разгледана от Европейската комисия, тя трябва да получи подкрепата на поне 1 милион граждани на ЕС под формата на подписи. За разлика от обикновена петиция, ЕГИ се обръща към Европейската комисия и може да доведе до директни промени в законодателството на ЕС.

Настоящата Европейска инициатива призовава Европейската комисия да защити и засили забраната за тестване на козметични продукти върху животни, като гарантира, че за оценка на безопасността на козметичните продукти и техните съставки за потребителите, работниците и околната среда се използват само методи, при които не се използват животни. Освен това тя призовава Европейската комисия както да промени по-широкото регулиране на ЕС в областта на химикалите, като гарантира, че всички химикали се процедират без добавяне на нови изисквания за тестове върху животни, така и да модернизира науката в ЕС, като се ангажира със законодателно предложение, което да очертае пътна карта за постепенно премахване на всички тестове върху животни в ЕС.

Чрез насърчаване на прехода към изследвания и тестове без животни, които за разлика от тестовете с животни са от реално значение за човека, тази ЕГИ има потенциала да спести страданията и смъртта на милиони животни всяка година и да подобри защитата на човешкото здраве и околната среда.

Революционните забрани на ЕС за тестване на козметични продукти върху животни, които бяха победа в борбата за защита на животните и резултат от десетилетия на проведени кампании, са застрашени. Позицията, която ECHA и Европейската комисия заемат, е че дори химикали, използвани само и единствено като козметични съставки, трябва да бъдат подлагани на тестове върху животни в рамките на REACH. Тази позиция напълно подкопава забраната и е в пряко противоречие с нейната цел и очакванията на обществеността, именно - да се гарантира, че животните повече няма да страдат и умират в името на козметиката.

През август 2020 г. Апелативният съвет на ECHA прие две решения, с които разпореди, че козметична компания може да извърши опити с животни за съставки, използване само в козметиката. Тази позиция беше подкрепена и от Европейската комисия. Ако Съдът на Европейския съюз не се произнесе срещу тези решения (делата са в процес на разглеждане), забраните за тестване на козметични продукти ще се обезсмислят и ще стане почти невъзможно за козметичните компании - включително марките, които не проявяват жестокост - да предлагат на пазара продукти без съставка, която е била, може да бъде или ще бъде тествана върху животни съгласно REACH. Трябва да действаме спешно, за да сме сигурни, че тълкуването на Европейската комисия и ECHA на забраните за тестване на козметични продукти върху животни ще бъде оспорено и че чрез тази ЕГИ те ще чуят силно и ясно колко много граждани на ЕС подкрепят козметиката без жестокост.

Също така притеснително е, че наскоро публикуваната от Европейската комисия Стратегия за устойчивост на химикалите, която представя нова дългосрочна визия за политиката на ЕС в областта на химикалите, може да доведе до значително увеличаване на броя на необходимите тестове върху животни. Ако продължава да разчита на тестове върху животни, ЕС няма да постигне на целта си за "околна среда без химикали". Точно обратното - тези промени биха могли да доведат до по-нататъшна подронване на забраните за тестване на козметични продукти върху животни и да доведе до още повече тестовe на вече съществуващи козметични съставки, както и на нови съставки.

Трябва да действаме сега, за да защитим и засилим забраните за тестване на козметични продукти върху животни, да предотвратим въвеждането на нови изисквания за тестване върху животни на всички химикали и да започнем постепенното премахване на тестовете върху животни в ЕС. Мобилизирането на европейските граждани за подписване на инициативата е от ключово значение за постигането на тази цел.

PETA води от дълго време кампания срещу заплахата за забраната на ЕС за тестване на козметика върху животни. Ние работим и заедно с други организации за защита на животните в Европа, както и с марки, които не проявяват жестокост, за да гарантираме, че забраните се тълкуват и прилагат правилно, с други думи така, както законодателите са ги планирали и както европейските граждани изискват.

През декември 2020 г. се обединихме с други организации за защита на животните и над 450 марки, за да изпратим съвместно писмо до ръководителите на ключовите институции на ЕС и прессъобщение до информационните агенции в цяла Европа. За съжаление досега всички тези усилия бяха посрещнати с безкомпромисност.

Ясно е, че трябва да предприемем повече действия, за да гарантираме, че отговорните лица в Европа ще чуят гласа на гражданите. Затова PETA, Cruelty Free Europe, Eurogroup for Animals, ECEAE и HSI Europe се съгласиха, че ЕГИ ще бъде добър инструмент за постигане на напредък. Организациите също така поканиха да подкрепят кампанията двама дългогодишни и активни партньори, които се противопоставят на влиянието на REACH върху продуктите без жестокост - The Body Shop и Dove. Молим всички, на които визията Европа без опити с животни не е безразлична, да направят всичко възможно за успешното реализиране на тази ЕГИ.

Влагаме всичко от себе си в тази кампания и знаем, че хората в Европа се интересуват от нея. Проучване на общественото мнение, проведено през 2020 г. от Savanta ComRes, показа, че три четвърти (74 %) от пълнолетните граждани на държавите-членки на ЕС, са съгласни, че тестването на козметични продукти и техните съставки върху животни е неприемливо при всички обстоятелства. Освен това почти три четвърти (72%) са съгласни, че ЕС трябва да определи конкретни задължителни цели и срокове за постепенното прекратяване на опитите с животни. Също така 70% са съгласни, че пълната замяна на всички форми на опити с животни с методи, които не включват животни, трябва да бъде приоритет за Европейския съюз. Убедени сме, че можем да постигнем това и че гласът на гражданите на ЕС трябва да бъде чут ясно и силно. Ето защо всички ние работим заедно, заедно с нашите членове в Съюза, както и с производителите на продукти без жестокост.

Осъзнаваме, че достигането на необходимия брой верифицирани подписи няма да е лесно, особено на фона на продължаващите ограничения около COVID-19 в много области. Няма да е лесно и да накараме Европейската комисия да приложи исканите от нас промени. Въпреки това трябва да дадем максимума от себе си в тази борба. Ние сме в това начинание от дълго време и няма да се откажем, докато ЕС не прекрати жестокостите с опити върху животни. Ще продължим да използваме и други начини като лобиране и дори правни механизми, ако е необходимо.

Подкопаването на забраните за тестване на козметични продукти върху животни вече е толкова мащабно, че за козметичните компании става все по-трудно да произвеждат продукти, без да използват съставки,  които са били или биха могли да бъдат подложени на нови тестове върху животни съгласно REACH, в това число и съществуващи съставки с дълга история на безопасна употреба в козметиката.

Освен с подписа си за ЕГИ, всеки един от нас може да допринесе за успеха на инициативата, като избира само продукти, които не са тествани върху животни. При съмнение, може да проверите в международната база данни на PETA US https://crueltyfree.peta.org/ компаниите, които извършват, респ. не извършват тестове върху животни.

Като европейски граждани вие сте от решаващо значение за успеха на тази ЕГИ.  Вие сте важни, за да се гарантира, че козметичните съставки вече няма да бъдат подлагани на тестове върху животни съгласно REACH или друго законодателство, че новите закони за химикалите няма да означават още повече страдания за животните и че Европейският съюз ще въведе конкретен и съгласуван план за действие за постепенно премахване на всички опити върху животни.

Решението на Апелативния съвет на ECHA от август 2020 г. се отнася до две съставки, често използвани в слънцезащитните продукти. Проблемът обаче е много по-широк: новите искания на ECHA за тестове върху животни засягат често използвани ПАВ и консерванти. Някои добре познати съставки, подлежащи на нови тестове върху животни съгласно REACH, включват пропилпарабен, натриев лауроил саркозинат и силициев диоксид. Ако инициативате не успее, ще бъдат въведени още много съставки, използвани в козметиката. Тези тестове са свързани със страданието и смъртта на хиляди зайци, мишки и други животни.

В допълнение към етичните съображения, свързани със страданието на животните, съществуват и значителни опасения относно валидността и приложимостта на резултатите от тестовете върху животни за хората. С други думи, въздействието на тези съставки върху животни не е надежден показател за реакциите при човека. Изготвянето на мащабна стратегия за постепенното прекратяване на използването на животни в научните изследвания и опити ще стимулира по-голяма активност при разработването на методи, които не включват животни и които са релевантни за човека. Например, след забраните в ЕС козметичните компании инвестираха много средства в методи без животни. В резултат на това бяха разработени много нови технологии и методи без използване на животни, които сега се използват в цял свят за гарантиране на безопасността на потребителите и за оценка на рисковете от козметични съставки и други химикали. Вярваме, че има силни научни, етични и икономически аргументи за прекратяване на използването на животни в ЕС в полза на съвременни, съобразени с човека методи.

Да. Безопасната козметика без опити с животни не е нова идея - много предприятия се отказаха от жестокото тестване още преди десетилетия.

Всъщност козметиката има шанс да стане дори още по-безопасна за човека, ако се откажем от опитите с животни. Тестовете за токсичност върху животни се основават на предпоставката, че ефектът на даден продукт или съставка върху животни може да предостави информация, която да предскаже какво ще се случи при хората или в околната среда. На практика има все повече сериозни опасения, че това не е така.

Много от тестовете върху животни, които се изискват по закон, дори не са официално потвърдени. Това означава, че тяхната надеждност и пренасяне на резултатите към човека не са доказани по удовлетворителен начин. Но дори тези тестове, които са били научно валидирани, могат да бъдат ненадеждни и да не дадат същия резултат при повторение на теста.

Замислете се за биологичните разлики между хората и животните, които обикновено се използват при тестовете за токсичност, прекомерните дози, на които тези животни са изложени, неестествените и стресови условия, които са принудени да издържат в лабораторията. Като се има предвид всичко това, изобщо не е изненадващо, че резултатите от алтернативни тестове без животни, които са относими за човека, могат да защитят хората много по-успешно.

Забраните за тестване на козметични продукти върху животни доведоха до бум в разработването на методи за оценка на безопасността на козметичните продукти и техните съставки, които не са свързани с животни. Усъвършенстваните подходи, включващи използването на най-съвременни методи като триизмерни тъканни модели и напредничави компютърни симулации, вече се използват рутинно, за да се гарантира безопасността на козметиката, без да се причинява страдание на животните.

Важно е също така да се отбележи, че много от съставките на козметичните продукти, които са обект на нови изисквания за изпитване върху животни съгласно REACH, имат дълга история на безопасна употреба при хората.

В редките случаи, когато безопасността на даден козметичен продукт или съставка не може да бъде доказана чрез методи, които не включват животни, той просто не трябва да се използва.

С новата си Стратегия за устойчивост на химикалите (CSS) Европейският съюз и държавите-членки се ангажират да подкрепят новаторството и се ангажират за създаване на по-безопасни продукти, ограничаване на токсичните химикали и на излагането на вредни за човешкото здраве химикали. За съжаление, настоящият подход на Европейската комисия и ECHA към новите закони за химикалите може да обрече още милиони животни на мъчения. Макар да подкрепяме целите на стратегията, повече опити с животни няма да помогнат за опазването на здравето на хората и околната среда.

Нашата ЕГИ призовава Европейската комисия да трансформира регулирането на химикалите така, че да гарантира защитата на човешкото здраве и околната среда чрез регулиране на химикалите без нови изисквания за опити с животни.

Това означава, че ЕС трябва да използва съвременни методи, за да осигури ефикасен, съобразен с нуждите на човека и икономически рентабилен подход към оценката и регулирането на потенциалната токсичност на химикалите. По-добра защита може да бъде постигната чрез прилагане на нови научни методи за по-ефективно и ефикасно изучаване и регулиране на потенциала на химикалите да причиняват вреда. CSS следва да бъде възможност за осигуряване на бъдещи регулации, които да позволяват бързо адаптиране към техническия прогрес и незабавно приемане на съществуващи и развиващи се технологии без животни. Необходимо е също така спешно да се инвестира в следващо поколение технологии, при които не се използват животни, което също ще подобри възможностите за характеристика и регулиране на химикалите.

Единадесет години след приемането на Директива 2010/63/ЕС относно защитата на животните, използвани за научни цели, която породи надежди, че научните изследвания в Европейския съюз ще преминат към методи, при които не се използват животни, официалната статистика показва, че напредъкът за осъществяването на тази цел е изключително бавен. Броят на експериментите с животни остава в относителен застой - от 11,4 милиона през 2015 г. до 11,2 милиона през 2016 г., 10,9 милиона през 2017 г. и 10,6 милиона през 2018 г. (Включването на Норвегия в тези данни за първи път повиши този брой до 12,3 милиона).

Бързата поява на усъвършенствани модели, които не са свързани с животни - като органи върху чип, pathway-based approaches и компютърни модели - в днешно време дава надежда за осъществяването на заместване опитите с животните в изследователската и научна дейност. Съвместният изследователски център на ЕС е изготвил редица важни доклади по темата и в същото време са предприети конкретни мерки отностно насърчаването на използване на методи, които не са свързани с животни, в редица области на научните изследвания. Въпреки погресът по темата, все още има много работа. ЕС все още не разполага с цялостна политическа програма за координиране и подпомагане на постепенното премахване и замяна на опитите с животни, която да обхваща целите на съществуващото законодателство на ЕС и инструментите за финансиране. Смятаме, че спешно има нужда от план за действие, за да се превърне декларираната готовност за замяна на животните в научните процедури в реалност. Като организация за защита на животните ние се стремим страданията на животните да бъдат прекратени възможно най-скоро. Необходимо е да доразвием заявената от ЕС крайна цел за замяна на всички опити с животни и да се уверим, че можем да обединим всички заинтересовани страни в подкрепа на повече и спешни действия. Въвеждането на стратегически, мащабен план за действие с конкретни етапи ще бъде огромна стъпка напред.

За да имате право да подпишете ЕГИ, трябва да сте гражданин на ЕС и да сте достатъчно възрастен, за да гласувате на изборите за Европейски парламент. Правилата за възрастта и изискванията за документи за самоличност са различни в различните държави, затова проверете информацията тук: особено раздела Даване на подкрепа.

Ако не отговаряте на условията за подписване, все пак можете да помогнете, като споделите инициативата със семейство и приятели и в социалните медии.

За да бъде разгледана дадена ЕГИ от Европейската комисия, тя трябва да получи подкрепата на поне 1 милион граждани на ЕС под формата на проверени подписи. Проверката се извършва въз основа на предоставените лични данни, като изискванията варират в различните държави. Уверяваме Ви, че всички данни се обработват в съответствие с правилата на Регламента за защита на личните данни. Повече информация за обработката и защитата на личните Ви данни можете да намерите тук: https://europa.eu/citizens-initiative-forum/privacy-policy_bg

Вашият подпис има ключово значение, за да ни помогне да достигнем един милион проверени декларации за подкрепа. Тази ЕГИ предоставя възможност да помогнем да се сложи край на страданията на милиони животни, които към момента се използват за опити в ЕС, но не можем да го направим без Вашата помощ.